Τι είναι τέλος πάντων Αυτισμός;

Γράφει η κα Ηλιάνα Χ. Παπαθανασίου

Ειδική Παιδαγωγός -Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Τι είναι τέλος πάντων Αυτισμός;

Στην αρχή έρχονται τα πρώτα σημάδια μετά η επίσκεψη σε ένα οργανωμένο Κέντρο και η συζήτηση με την θεραπευτική ομάδα, έπειτα η επίσκεψη στον Αναπτυξιολόγο, μία ειδικότητα που έως τότε δεν γνώριζες καν ότι υπάρχει. Και έρχεσαι σε επαφή με την λέξη Αυτισμός. Πανικός, αγωνία, άγχος. Όλες οι αγωνίες αυτές είναι δικαιολογημένες. Ο λόγος που εντείνονται οι αγωνίες εστιάζεται στην προκατάληψη η οποία υπάρχει γύρω από τη λέξη ΑΥΤΙΣΜΟΣ!!! Και μετά ο αυτισμός μέσα από τα δικά σου μάτια, τα μάτια του γονιού, που με την βοήθεια της επιστημονικής ομάδας που θα συνεργαστείς, θα ανακαλύψεις και θα αγαπήσεις. Όλα τα παιδιά που ανήκουν στις διαταραχές αυτιστικού φάσματος δεν παρουσιάζουν τις ίδιες δυσκολίες. Οι δυσκολίες που μπορεί να παρουσιάζει ένα παιδί μπορεί να είναι αυξημένες. Αποφασίζουμε ως πολυθεματική ομάδα τον τρόπο με τον οποίο θα χειριστούμε τις δυσκολίες αυτές.

Χαρακτιριστικά του Αυτισμού

Αν και για τον Αυτισμό λίγες λέξεις δεν αρκούν για να τον περιγράψεις σε γενικές γραμμές τα χαρακτηριστικά του είναι τα ακόλουθα:

Ο αυτισμός δεν είναι ψυχιατρική νόσος, αλλά εντάσσεται στην κατηγορία των Διάχυτων Αναπτυξιακών Διαταραχών. Πρόκειται για μια αναπτυξιακή διαταραχή του ατόμου, μια διαταραχή της ψυχολογικής του ανάπτυξης.

Η διαταραχή αυτή περιλαμβάνει:

- ποιοτικές δυσκολίες στη κοινωνική κατανόηση, συναλλαγή και συναισθηματική αμοιβαιότητα,

- δυσκολίες στον τρόπο επικοινωνίας και στη γλώσσα,

-περιορισμένο, στερεότυπο, επαναλαμβανόμενο ρεπερτόριο δραστηριοτήτων και ενδιαφερόντων, ενώ στη συμπεριφορά επικρατούν ιδιόρρυθμα ενδιαφέροντα και ενασχολήσεις,

- ανομοιογενή ανάπτυξη γνωσιακών λειτουργιών.

- συχνά ανακόλουθη επεξεργασία αισθητηριακών προσλήψεων.

Όταν γίνεται διάγνωση του Αυτισμού, αναζητούμε έναν αριθμό συμπτωμάτων σε κάθε έναν από τους παραπάνω τομείς. Τα συμπτώματα σε αυτούς τους τομείς της ανάπτυξης μπορεί να διαφέρουν σημαντικά και ποικίλουν. Έγκαιρες παρεμβάσεις συμπεριφορικού ή γνωστικού τύπου, βοηθούν ουσιαστικά τα παιδιά να αποκτήσουν δεξιότητες αυτο-εξυπηρέτησης, κοινωνικής αλληλεπίδρασης και επικοινωνίας.

ΓΙΑ ΝΑ ΠΕΤΥΧΕΙ Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΥΠΟΔΙΑΙΡΕΘΕΙ ΣΕ ΜΙΚΡΟΤΕΡΑ ΒΗΜΑΤΑ!

Η διαχείριση των παιδιών που ανήκουν στις Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος αποτελεί μια μεγάλη πρόκληση για την οικογένεια. Η επιτυχία της πρόκλησης αυτής μπορεί να χαρίσει όμως, μοναδικά συναισθήματα από τη μια και από την άλλη μπορεί να καθορίσει και την επιτυχία στη ζωή του ίδιου του ατόμου.