ΟΜΑΔΕΣ ΓΟΝΕΩΝ

'ΤΑ 10 ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ'

Το πρόγραμμα στοχεύει στην βοήθεια των γονέων να διαχειριστούν αποτελεσματικότερα τα ζητήματα συμπεριφοράς των παιδιών τους. Επικεντρώνεται στο να παράσχει στους γονείς τέτοια εφόδια ώστε να κατανοήσουν βαθύτερα τα αίτια και πλαίσια της συμπεριφοράς των παιδιών τους, οδηγώντας έτσι σε ουσιαστική διαμόρφωση ή αλλαγή των δυσλειτουργικών συνηθειών των παιδιών. Γνώμονας στην προσπάθεια αυτή του γονέα είναι η εμπλοκή με το παιδί ώστε να γνωριστούν ουσιαστικά και να αποτελέσουν μια ομάδα με στόχο την καλύτερη επικοινωνία.

Αποτέλεσμα είναι η καταλληλότερη θέσπιση ορίων, η επικοινωνία ξεκάθαρων μηνυμάτων, η κινητοποίηση του παιδιού για συνεργασία και η αποτελεσματικότερη επίλυση προβλημάτων.

Το πρόγραμμα αποτελείται από 10 συνεδρίες, διάρκειας 2 ωρών, χωρίς διάλειμμα. Σε κάθε συνεδρία αναπτύσσεται ένα ζήτημα συμπεριφοράς, και κάθε ολοκληρωμένη συνεδρία αποτελεί πυλώνα για τις επόμενες.

Οι συνεδρίες αφορούν:

  • Το πλαίσιο διαμόρφωσης συμπεριφοράς
  • Δεξιότητες επικοινωνίας: διαμόρφωση θετικού πλαισίου συνεργασίας με το παιδί
  • Αποτελεσματικότερες εντολές και ζητήματα προσοχής
  • Κανόνες - όρια
  • Ενίσχυση και ανταλλάξιμες αμοιβές
  • Φυσικές και λογικές συνέπειες
  • Η διακοπή της ενίσχυσης
  • Επίλυση προβλημάτων
  • Αδελφικές σχέσεις (για τα μοναχοπαίδια: φιλικές σχέσεις, διότι 'οι φίλοι είναι τα αδέρφια που διαλέγουμε')
  • Διαχείριση σκέψεων και συναισθημάτων από τους γονείς