ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ - ΕΦΗΒΟΣ

Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδία!

Από την κα Πανταζή Ψυχολόγο του Κέντρου Μάθησης Λόγου

& Ειδικής Διαπαιδαγώγησης Σχηματαρίου

Πώς μπορεί να βοηθηθεί το παιδί ή έφηβος σε περίοδο εξετάσεων;

TIPS προς γονείς.

  • Διατήρηση ισορροπημένης καθημερινότητας που περιλαμβάνει θετικές επιλογές ως προς την διατροφή, την σωματική άσκηση και τον ύπνο.

  • Καθιέρωση ωρών διαλλειμάτων αποφόρτισης με ευχάριστες δραστηριότητες.

  • Αναγνώριση της ανάγκης για αλληλεπίδραση με συνομηλίκους και προγραμματισμός δραστηριοτήτων με φίλους.

  • Συνεργατική διαμόρφωση ενός ημερησίου προγράμματος μελέτης που βοηθά στην οργάνωση του χρόνου και την ανακούφιση από το άγχος.

  • Ενθάρρυνση του παιδιού ή εφήβου να εκφράζει τις σκέψεις και τα συναισθήματα του. Η χρήση ενός ημερολογίου είναι μια πιθανή επιλογή για την παρατήρηση του εαυτού και την καταγραφή αρνητικών σκέψεων και συναισθημάτων.

  • Διαχωρισμός των προσωπικών προσδοκιών από αυτές του παιδιού ή εφήβου. Εκδήλωση εμπιστοσύνης προς τις ικανότητες του και διαμόρφωση ενός κλίματος συνεχούς στήριξης και αποδοχής στην οικογένεια.

  • Βοήθεια ως προς τον προσανατολισμό στην επιτυχία και όχι την αποτυχία. Ενίσχυση της ελπίδας, της αισιοδοξίας και της επικέντρωσης στις θετικές σκέψεις!