ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ


Τι είναι η ψυχολογία;

Η ψυχολογία είναι ο επιστημονικός κλάδος που ασχολείται με τη μελέτη των ψυχικών φαινομένων και λειτουργιών του ανθρώπου, ή αλλιώς, με την έρευνα της συμπεριφοράς του ανθρώπου.

Τι είναι η ψυχοθεραπεία

Ψυχοθεραπεία είναι ένας διαρκώς εξελισσόμενος κλάδος της εφαρμοσμένης Ψυχολογίας που ασχολείται με τον άνθρωπο και τα ψυχολογικά - συναισθηματικά προβλήματά του. Στηρίζεται στις επιστημονικά τεκμηριωμένες θεωρίες της ανθρώπινης προσωπικότητας και συμπεριφοράς και χρησιμοποιεί επιστημονικές μεθόδους και τεχνικές.

  • άγχος
  • ανορεξία
  • αυθεντικότητα - ευτυχίας
  • κατάθλιψη
  • αυτοπεποίθηση
  • συμβουλευτική γονέων
  • σχέσεις
  • συναισθηματική νοημοσύνη
  • σχέση με το φαγητό
  • θηλυκή ενέργεια

Ψυχολογική Συμβουλευτική για το παιδί και την Οικογένεια

Στο Κέντρο Μάθησης Λόγου και Ειδικής Διαπαιδαγώγησης Σχηματαρίου χάρη στην πολυδύναμη ομάδα ειδικών, που αποτελείται από άριστα καταρτισμένο, με μεγάλη εμπειρία, παιδοψυχίατρο και ψυχολόγο, προσφέρουμε ολοκληρωμένη εκτίμηση και ψυχολογική υποστήριξη μέσω ατομικής ή ομαδικής υποστηρικτικής θεραπείας. Υπάρχει η δυνατότητα αντιμετώπισης όλου του εύρους συναισθηματικών και αναπτυξιακών διαταραχών. Αντιμετώπιση και υποστήριξη όλων των περιστατικών άμεσα, με στόχο την βραχυπρόθεσμη ανακούφιση, αλλά και την πρόληψη διαταραχών.

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες για παιδιά και εφήβους και γονείς

Οι περισσότερες ψυχολογικές διαταραχές στην παιδική ηλικία είναι ανατάξιμες, εάν παιδί και γονείς βοηθηθούν έγκαιρα να κατανοήσουν την πηγή των δυσκολιών τους.

Η Υπηρεσίες της Συμβουλευτικής περιλαμβάνουν:

•Εκτίμηση Αναπτυξιακών και μαθησιακών διαταραχών

•Εκτίμηση Συναισθηματικών διαταραχών και διαταραχών συμπεριφοράς

•Συμβουλευτική/Υποστηρικτική θεραπεία γονέων και οικογένειας

• Βραχυπρόθεσμη στήριξη και αποσυμπίεση σε μια κρίση.

• Βραχυπρόθεσμη επανεκτίμηση και υποστήριξη παιδιών και οικογενειών μετά από κάποια         νοσηλεία, σε περίπτωση απώλειας οικείου προσώπου κ.α.

Ομάδες Γονέων Γιατί να επιλέξει κάποιος να συμμετέχει σε μια ομάδα γονέων;

Όταν για οποιονδήποτε λόγο οι γονείς προβληματίζονται σε σχέση με την ανατροφή των παιδιών τους ή όταν χάνεται η επικοινωνία μέσα στην οικογένεια, το άγχος, οι ενοχές, ή το αίσθημα αποτυχίας, εμποδίζουν το γονιό να σκεφτεί και να επιλύσει τα προβλήματα.

Μπορούμε να βοηθήσουμε τους γονείς, ενημερώνοντάς τους για τις ιδιαίτερες της κάθε περιόδου που διανύουν τα παιδιά και στηρίζοντάς τους να επανεγκαταστήσουν την επικοινωνία μέσα στην οικογένεια. Επιπλέον, η ομάδα προσφέρει ψυχολογική υποστήριξη και εναλλακτικές λύσεις, μέσα από την ανταλλαγή εμπειριών των μελών μεταξύ τους και με τον ειδικό ψυχολογικής συμβουλευτικής.