Εργοθεραπευτής

Εργοθεραπεία

Η εργοθεραπεία ασχολείται με την προαγωγή της λειτουργικότητας του ατόμου. Αντικείμενό της είναι η παροχή εξειδικευμένης βοήθειας στο άτομο προκειμένου να αναπτύξει, να διατηρήσει ή να επανακτήσει στο μέγιστο δυνατό βαθμό δεξιότητες απαραίτητες στην καθημερινότητά του. Πιο συγκεκριμένα, η εργοθεραπεία καλύπτει περιοχές διαταραχών στους παρακάτω τομείς:

Ο ρόλος του εργοθεραπευτή είναι να αξιολογήσει τη δυσκολία του ατόμου. Επικεντρώνεται στους τομείς και τις δεξιότητες εκείνες όπου παρατηρείται έλλειμμα και οργανώνει το πρόγραμμα αποκατάστασης, το οποίο αναπροσαρμόζεται βάσει της προόδου. Για την αποτελεσματικότερη πορεία και έκβαση του θεραπευτικού προγράμματος, λειτουργεί σε συνεργασία με άλλες ειδικότητες, τους γονείς, τον/την εκπαιδευτικό και όποιον εμπλέκεται στη φροντίδα του ατόμου.

Στη λεπτή κινητικότητα: τους λεπτούς χειρισμούς δακτύλων-χεριών (βελτίωση στη δύναμη, τη σταθερότητα και τη θέση), τις γραφοκινητικές δεξιότητες (λαβή και έλεγχος μολυβιού, ικανότητα αντιγραφής σχημάτων, ικανότητα δημιουργίας σχημάτων ή γραμμάτων), τον έλεγχο του καρπού και του βραχίονα, την οπτική αντίληψη και τον οπτικοκινητικό συντονισμό, την λαβή και χρήση ψαλιδιού.

Στην αδρή κινητικότητα: την ικανότητα ενός παιδιού να πετάει και να πιάνει μια μπάλα, την ισορροπία, τη γενικότερη επιδεξιότητα, τον κινητικό συντονισμό (την ικανότητα να κάνει πηδηματάκια επί τόπου, να χορεύει, να ακολουθεί γρήγορα εναλλασσόμενες κινητικές εντολές).

Στο γνωστικό - αντιληπτικό τομέα: την οπτική διάκριση (π.χ. την ικανότητα να βρίσκει ομοιότητες και διαφορές μεταξύ πραγμάτων), τις χωροχρονικές σχέσεις (π.χ. την ικανότητα να αναγνωρίζει την αντιστροφή αντικειμένων ή συμβόλων), την οπτική μνήμη (π.χ. το να θυμάται ένα σχήμα μετά από μερικά δευτερόλεπτα).

Στις δραστηριότητες καθημερινής ζωής: την ένδυση (π.χ. διαχωρισμός αριστερού-δεξιού, εμπρός-πίσω κατά την ένδυση, βοηθητικές στρατηγικές), τη σίτιση (π.χ. λαβή πιρουνιού-μαχαιριού), τον έλεγχο κίνησης κατά τη σίτιση), την αυτοεξυπηρέτηση (π.χ. επίσκεψη στην τουαλέτα, καθαρισμός μαλλιών/δοντιών/νυχιών).

Στις κοινωνικές δεξιότητες: την ικανότητα συνεργασίας με συνομηλίκους, την ανάπτυξη της αυτοαντίληψης και της αυτοεκτίμησης, την ικανότητα συγκέντρωσης και προσοχής, την ικανότητα ακολουθίας εντολών.

Στην οργάνωση: στο χώρο (π.χ. οργάνωση παιχνιδιού με αρχή-μέση-τέλος, τη βελτίωση συγκέντρωσης και οργάνωση μελέτης κλπ.), την οριοθέτηση (υπακοή κανόνων και ακολουθία εντολών), τις αισθητηριακές δυσκολίες (π.χ. δυσανεξία σε απτικά ερεθίσματα).