ΧΡΗΣΙΜΑ ΑΡΘΡΑ

ΣΤΑΔΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΟΥ

H ανάπτυξη του λόγου και της ομιλίας σε κάθε παιδί είναι διαφορετική και αποτελεί μια πολύπλοκη διαδικασία. Τα παρακάτω στοιχεία παρουσιάζουν τα γενικά στάδια ανάπτυξης της ομιλίας του παιδιού. 

Πότε πρέπει οι γονείς να ανησυχήσουν (παιδιά 3 έως 4 ετών)

---Αν το παιδί δεν μπορεί να απαντήσει σε ερωτήσεις με το {ποιός} και το {τί}.

---Αν το παιδί έχει δυσκολία να σχηματίσει απλές προτάσεις.

---Αν το παιδί εκφράζεται με πολύ λίγες λέξεις ή δεν έχει αρχίσει να χρησιμοποιεί λέξεις ακόμα.

---Αν η ομιλία του παιδιού δεν γίνεται κατανοητή από τους γονείς ή την πλειοψηφία των συγγενών και μερικών αγνώστων.

---Αν το παιδί έχει δυσκολία να εκτελέσει απλές προφορικές εντολές χωρίς τη βοήθεια κινήσεων των χεριών (πχ να του δείξουμε).

---Αν χάνει εύκολα το ενδιαφέρον του στο παιχνίδι και περιορίζεται στην επανάληψη των ίδιων ρουτινών (πχ βάζει στη σειρά αυτοκινητάκια χωρίς να παίζει).

---Αν δεν ανταποκρίνεται όταν κάποιος το φωνάζει ή τον ρωτά κάτι.

---Αν παρουσιάζει επαναλήψεις ήχων, συλλαβών, λέξεων, παύσεις και διακοπές στη ροή.

Πότε πρέπει οι γονείς να ανησυχήσουν (παιδιά 4 έως 5 ετών)

---Αν δεν μπορεί να απαντήσει σε απλές ερωτήσεις με το {τί}, {πού} και το {γιατί}.

---Αν το παιδί εκφράζεται με περιορισμένο αριθμό λέξεων και έχει δυσκολία να ονομάσει καθημερινά αντικείμενα, ζώα, φαγητά, κλπ

---Αν η ομολία του παιδιού γίνεται δύσκολα κατανοητή από τους γονείς ή συγγενείς, συνομηλίκους και την πλειοψηφία των αγνώστων λόγω πολλαπλών λαθών στην άρθρωση.

---Αν το παιδί έχει δυσκολία να καταλάβει τους ενήλικες όταν του μιλάνε και να εκτελέσει προφορικές εντολές με τουλάχιστον 2 μέρη (πχ Πήγαινε στην κουζίνα. Φέρε μου ένα κουτάλι).

---Αν το παιδί κάνει πολλά γραμματικά λάθη (πχ. παραλείπει άρθρα, δεν σχηματίζει χρόνους ρημάτων, δεν χρησιμοποιεί αντωνυμίες, δεν σχηματίζει πληθυντικούς ουσιαστικών).

---Αν σχηματίζει προτάσεις με μπερδεμένη σειρά των λέξεων και δεν γίνεται εύκολα κατανοητό.


Πότε πρέπει οι γονείς να ανησυχήσουν (παιδιά ετών 5+)

---Μιλάει μόνο με προτάσεις 3-4 λέξεων για γεγονότα του παρόντος.

---Δεν μπορεί ποτέ να απαντήσει σε ερωτήσεις με το {πώς}.

---Μιλάει πολύ, αλλά τα σχόλιά του μπορεί να μην είναι σχετικά με το θέμα.

---Έχει δυσκολία να κάτσει και να ακούσει μια ιστορία ή περισσότερες από 4-5 προτάσεις χωρίς να αποσυντονιστεί ή να χάσει το ενδιαφέρον του.

---Δεν μπορεί να δώσει τη σημασία / ορισμό / περιγραφή κοινών λέξεων.

---Δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει επίθετα για να προσδιορίσει αντικείμενα.

---Παρουσιάζει πολλαπλά λάθη στην άρθρωση ή σε ήχους στον αυθόρμητο λόγο. Συνομήλικοι, γονείς και δάσκαλοι μπορεί να έχουν δυσκολία να καταλάβουν το παιδί.

---Εμφανίζει απόγνωση ή απογοήτευση όταν προσπαθεί να επικοινωνήσει.

---Παραλείπει λέξεις σε προτάσεις όταν μιλάει.

---Αν παρουσιάζει επαναλήψεις ήχων, συλλαβών, λέξεων, παύσεις και διακοπές στη ροή.

Πτυχιούχος Λογοθεραπείας MSc, ATEI Ιωαννίνων Συγλέτου Θένια