Λογοθεραπευτής

Λογοθεραπεία

Η λογοθεραπεία ασχολείται με την πρόληψη, αξιολόγηση, θεραπεία και χειρισμό των διαταραχών ομιλίας, λόγου, μάσησης - κατάποσης και φωνής σε παιδιά και ενήλικες από οποιοδήποτε νευρολογικό, εξελικτικό, ψυχολογικό ή λειτουργικό αίτιο, ειδικότερα, όταν παρεμποδίζει τη φυσιολογική εξέλιξη του ατόμου, και στοχεύει στην ομαλή ένταξη του ατόμου στο κοινωνικό ή σχολικό περιβάλλον.

Ο ρόλος του λογοθεραπευτή είναι να αξιολογεί το επίπεδο γλωσσικής ανάπτυξης των παιδιών, να σχηματίζει διαγνωστικές προτάσεις και να οργανώνει το αποτελεσματικότερο θεραπευτικό πρόγραμμα ανάλογα με τη διαταραχή. Επιπλέον, ο λογοθεραπευτής αντιμετωπίζει διαταραχές κατάποσης και διαχείρισης τροφής καθώς επίσης διαταραχές φώνησης και αναπνοής. Στις αρμοδιότητες του λογοθεραπευτή ανήκουν επίσης μαθησιακά προβλήματα, ακουστικές και οπτικές διαταραχές και αποκλίσεις σε γνωστικό και συμπεριφορικό επίπεδο. Ο όροι λογοθεραπευτής / λογοπεδικός / λογοπαθολόγος είναι ταυτόσημοι.

Τι είναι όμως ομιλία, τι είναι λόγος και τι επικοινωνία;


ΟΜΙΛΙΑ: 

Ομιλία είναι η ικανότητα συνδυασμού των ήχων για την άρθρωση των λέξεων, τη σωστή ποιότητα της φωνής και τον ομαλό ρυθμό. Ουσιαστικά, η ομιλία αποτελεί την ηχητική έκφραση του εσωτερικού μας λόγου και είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη σκέψη και τη νόηση.Παιδιά με προβλήματα ομιλίας μπορεί να παρουσιάσουν λειτουργικές δυσκολίες σε ένα ή και περισσότερα από τα συστήματα που εμπλέκονται στην παραγωγή του λόγου, ή στο συντονισμό τους. Για παράδειγμα, δυσκολίες στην άρθρωση σχετίζονται με τη λανθασμένη χρήση των οργάνων της άρθρωσης για την παραγωγή των φωνημάτων (δυσκολία στο ρ, στο σ), ή των φωνητικών συμπλεγμάτων (δυσκολία στο ξ, στο ψ). Η δυσκολία κυμαίνεται από ήπια κατά την οποία ένα η δύο φωνήματα δεν εκφέρονται σωστά ή δεν εκφέρονται καθόλου, έως βαριά κατά την οποία η πλειοψηφία των φωνημάτων εκφέρονται λανθασμένα με αποτέλεσμα ο λόγος του παιδιού να είναι δυσκατάληπτος.Ο τραυλισμός επίσης ανήκει στην κατηγορία διαταραχών ομιλίας. Στον τραυλισμό η φυσιολογική «ροή» του λόγου διακόπτεται αφύσικα από επαναλήψεις ή επιμηκύνσεις φθόγγων, συλλαβών ή λέξεων ή από απότομα σταματήματα και σιωπηρές περιόδους. Μια και πρόκειται για μια διαταραχή που τραβά πολύ την προσοχή του ακροατή, ανάλογα βέβαια με τη σοβαρότητά της, συνήθως έχει τεράστιες ψυχοσυναισθηματικές επιπτώσεις στο παιδί ή στον έφηβο. 

ΛΟΓΟΣ: 
Λόγος είναι η ικανότητα της αναγνώρισης των λέξεων/εννοιών που ακούει ένα άτομο στο περιβάλλον του και η ικανότητα συνδυασμού των λέξεων αυτών για το σχηματισμό προτάσεων και τη σωστή χρησιμοποίηση τους. Βασίζεται στη σωστή λειτουργία και απόλυτα συντονισμένη συνεργασία των συστημάτων της αναπνοής, της φώνησης, της αντήχησης και της άρθρωσης.Παιδιά με προβλήματα λόγου μπορεί να παρουσιάσουν δυσκολίες στην έκφρασή τους αλλά και στην κατανόηση της ομιλίας των άλλων. Έτσι, μπορεί να δυσκολεύονται, όχι μόνο να εκφραστούν αλλά και να κατανοήσουν εντολές, ερωτήσεις οδηγίες, κλπ. Η κατανόηση προηγείται της έκφρασης, φαίνεται να συμφωνούν οι ειδικοί, έτσι ένα παιδί που δεν κατανοεί λέξεις, ή έννοιες θα αργήσει και να τις εκφράσει. 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: 
Επικοινωνία είναι η ανταλλαγή πληροφοριών, ιδεών και συναισθημάτων μεταξύ των ανθρώπων. Απαιτεί τις ικανότητες της κατανόησης και της έκφρασης του προφορικού και του γραπτού λόγου.Η επικοινωνία έχει δύο βασικές μορφές, τη λεκτική και τη μη λεκτική. Λεκτική είναι κάθε προσπάθεια επικοινωνίας που κάνουμε χρησιμοποιώντας λεκτικά σύμβολα (λέξεις και προτάσεις), ενώ μη λεκτική είναι η επικοινωνία που γίνεται με το ύφος, τον τόνο, τη διάθεση, τις χειρονομίες και γενικά τη σωματική και συναισθηματική συμπεριφορά των ατόμων που επικοινωνούν (μη λεκτικά σύμβολα). Αξίζει να σημειωθεί ότι μόνο το 10 % ενός μηνύματος μεταδίδεται λεκτικά. Το 40% μεταδίδεται μέσα από τον τρόπο ομιλίας (τόνος, ύφος, διάθεση) και το 50% μέσω της γλώσσας του σώματος (στάση, χειρονομίες, μορφασμοί). Παιδιά με προβλήματα επικοινωνίας ανήκουν συνήθως σε σοβαρότερες κατηγορίες διαγνωστικά και η πρόγνωσή τους τις περισσότερες φορές δεν είναι ενθαρρυντική. Ιδιαίτερα μάλιστα οι περιπτώσεις εκείνες στις οποίες παρατηρείται έλλειψη προσπάθειας ή αδιαφορία για επικοινωνία θεωρούνται από τις πιο δύσκολες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα εδώ αποτελούν τα παιδιά με αυτισμό, όπου το κύριο χαρακτηριστικό τους είναι η έλλειψη επικοινωνίας με τους άλλους αλλά και η απουσία ενδιαφέροντος για επικοινωνία. 

Η λογοθεραπεία ασχολείται με την αντιμετώπιση και την αποκατάσταση των παρακάτω διαταραχών:
• Διαταραχές άρθρωσης

• Φωνολογικές διαταραχές

• Διαταραχές ρυθμού της ομιλίας (τραυλισμός, ταχυλαλία)

• Διάσπαση προσοχής και υπερκινητικότητα

• Διαταραχές φωνής 

• Διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (αυτισμός)

• Καθυστέρηση λόγου και Ειδικές γλωσσικές διαταραχές

• Διάφορα σύνδρομα 

• Νοητική υστέρηση

• Περιπτώσεις Διγλωσσίας

• Βαρηκοΐα

• Εγκεφαλική παράλυση

• Δυσκολίες μάσησης- κατάποσης

• Σχιστίες χείλους και Υπερώας

• Μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο

• Μετά από Κρανιοεγκεφαλικές Kακώσεις

• Στην Άνοια

• Στην Νόσο του Parkinson 

• Στην Νόσο Alzheimer