Οπτικές δεξιότητες

Το να βλέπεις καλά (10/10) σημαίνει ότι έχεις οπτική οξύτητα πολύ καλή, δεν σημαίνει όμως ότι έχεις λειτουργική, άνετη και ακριβή όραση. Η οπτική οξύτητα, δηλαδή το να βλέπεις καλά μακριά, είναι μια από τις οπτικές δεξιότητες. 

Βασικές οπτικές δεξιότητες:

  1. Οπτική οξύτητα
  2. Κίνηση-εστίαση ματιών
  3. Προσαρμογή (focus)
  4. Συνεργασία των δύο ματιών
  5. Οπτική επεξεργασία-αντίληψη
  6. Οπτική χωροταξική αντίληψη
  7. Οπτική μνήμη.

Άτομα με δυσλειτουργία στις οπτικές δεξιότητες (φορούν ή δεν φορούν γυαλιά) έχουν πρόβλημα στην αντίληψη και κατανόηση του 80% των πληροφοριών που λαμβάνουν από το περιβάλλον. Η όραση μαθαίνεται, οι οπτικές δεξιότητες μαθαίνονται και μπορούν να βελτιωθούν.

Κλείστε ένα ραντεβού για έλεγχο των οπτικών σας δεξιοτήτων

Δωρεάν αξιολόγηση 

Ο Λειτουργικός Οπτομέτρης μπορεί να αξιολογήσει τις οπτικές δεξιότητες κάθε παιδιού ή ενήλικα και να προτείνει την κατάλληλη αντιμετώπιση μέσω προγραμμάτων Train Your Eyes

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας τηλ 22620 59999

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΟΠΤΟΜΕΤΡΗΣ TRAIN YOUR EYES ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟ IRSOO VINCI, ITALY