ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΣΟΝΤΕΣ

Το παιδί μαθαίνει πιο εύκολα να τοποθετεί την γλώσσα του στη σωστή θέση και έτσι έχουμε γρήγορα το επιθυμητό αποτέλεσμα...Επίσης χρησιμοποιούνται και για την εσωστοματική μάλαξη των οργάνων της φώνησης!